Koeien

Koeien
Koeien

 

 

Een koe is een vrouwelijk rund en als moederdier een belangrijke producent van melk. Een melkkoe geeft in een lactatieperiode tussen de 5 en 35 liter melk per dag: gemiddeld 20 litermelk per dag. Een koe wordt gemiddeld 315 dagen per jaar gemolken. Dit komt neer op een gemiddelde productie van 6300 liter melk per koe per jaar. Sommige koeien produceren tijdens hun leven wel 100.000 liter melk. De statistiek, regelgeving en voorlichting in deze sector wordt bijgehouden door het Productschap Zuivel.

Koeien zijn derhalve belangrijk voor onze voedselvoorziening. Anno 2010 wordt door de melkveesector in samenwerking met de fokkerijorganisaties getracht duurzamer met de koeien om te gaan, zodat die een hogere productieve leeftijd bereiken.[1] Er is een groot aantal rundveerassen.

Een koe kan een leeftijd van 20 jaar bereiken. Tegenwoordig wordt de gemiddelde melkkoe echter maar vijf à zes jaar oud. Wanneer een koe minder melk geeft of niet optimaal vruchtbaar is, wordt ze afgevoerd naar het slachthuis. Ze wordt dan vervangen door een vaars, een jonge koe, met vaak een beter genetisch potentie

Bron: Wikipedia

Leave a Reply

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.